Něco málo o kapličce

V sobotu dne 12.8.2017 od 18:30 proběhla akce ke znovuosazení sochy sv. Vavřince do kapličky v Bezděkově. Po pravdě si myslím, že většina lidí v obci není věřící, ale o to překvapivější byl zájem o tuto akci z řad občanů a rodáků. Přišli zástupci všech generací. Ano, není to o víře, každý má právo věřit v něco nebo někoho jiného, ale je to o zájmu o svou obec a setkání se sousedy a rodáky.

Vždyť snad již brzy se oficiálním motivem naší obce, resp. obecních symbolů stane právě tato kaplička. Možná, že někteří přišli jen ze zvědavosti, jiní šli jen kolem. Ať tak, či jinak, velký zájem byl potěšující. Pro nás je to signál, že jdeme správným směrem. Děkujeme, má to smysl. Byl to generační střet, ale myslím, že dopadl dobře.
Pojďme se trošku vrátit do historie, jak to vlastně vzniklo. Nápad vznikl v hlavě rodáka Míry Aubrechta (no spíše již delší dobu zrál). Hlavním podnětem bylo "ukradení" původní pozdně barokní sochy sv. Vavřince někdy v 70-tých letech, což v hlavě tehdy malého Mirka zanechalo hlubokou vzpomínku na sv. Vavřince. Pravda je, že už v té době byla socha v dosti poničeném stavu. Od té doby kaplička chátrala. Na konci 20-tého století došlo k celkové opravě kapličky, která se velice povedla, čímž se opět kaplička stala dominantou naší obce. V té době nebyl ve zvoničce zvon a tak byla udělána replika zvonu ze šedé litiny. Jelikož výklenek na sochu zůstal prázdný, tak se kaplička příležitostně využívala jako kulturní stánek při konání májek a dětských dnů a do výklenků byla místo sochy "osazována" pípa. Jelikož toto není pro pípu "důstojné místo", tak jsme se shodli na tom, že to musíme změnit.
Slovo dalo slovo a Míra Aubrecht se domluvil se svým kamarádem ze Březiny. Zdeněk Poslední, řezbář ze Březiny, vyřezal novou sochu sv. Vavřince. Socha byla vyřezána z jednoho kusu lipového dřeva a byla vymalována dle dostupných předloh a fantazie řezbáře. Socha byla dokončena již na konci roku 2016. Následovaly drobné úpravy kapličky pro osazení sochy a stanovení vhodného termínu osazení. V kapli byla osazena okrasná mříž, kterou "ukoval umělecký kovář" pan Michal Sommr z Oseka. A jak to už bývá, tak i o mříži se dlouho diskutovalo, zda ano, či ne a jakou. Řekl bych, že právě tou diskusí to vykristalizovalo pro mě v tento dokonalý skvost. Dále byl osazen sokl na svícny, provedena výmalba, osazeny svícny a obrázek panenky Marie a sv. Floriánka, patrona hasičů, úrody a ochránce proti povodním.
"No jo, ale co dáme na sokl, ano ještě chybí květiny". Snad symbolicky byla zapůjčena hliněná váza od rodáka, keramika Jirky Krále, který již bohužel není mezi námi. "A jaké květiny tam dáme? Je léto, chtělo by to něco symbolického, třeba slunce. No jasně, slunečnice". Slunečnice dodala "zahradnická firma", rodina Králova. Všechno dohromady pak působilo jako jeden dokonalý celek. Manažerem celé akce byl pan René Sommr, který skloubením všech dílčích aktivit zařídil, že vše nakonec klaplo, rovněž děkujeme.

Symbolický termín pro tento akt se nám zdál právě termín svatovavřinecké pouti a navíc i rok 2017. Dle zápisů v kronice totiž "nový" Bezděkov, tzn. Bezděkov na dnešním místě, byl založen v roce 1717, což je v letošním roce právě 300 let.

Nakonec proběhla krátká exkurze do historie obce promítnutím filmu, který se dochoval díky rodinnému archivu pana Straky. Film byl doplněn několika fotografiemi od místních rodáků.
Všem děkujeme za zapůjčení historického materiálu a za účast a těšíme se na další podobnou akci.

Příležitostný redaktor -VU-

PS.: Budeme rádi za zapůjčení dalšího historického materiálu, věříme, že to je jen část toho co existuje.Vloženo dne 14.08.2017 v 20:58